Zacznij budowę marki od skutecznej współpracy

W pogodni za zyskiem, w ograniczaniu wydatków łatwo jest wpaść w pułapkę bylejakości. Akceptowania średnio zadowalającego efektu. Byle osiągnąć cel. Często przedsiębiorcy mówią o profesjonalnych działań a wybierają przeciętność. Świadomie i nieświadomie! Krajowy klient staje się coraz bardziej wymagający. Zagraniczny klient nie akceptuje niedoskonałości. Zdobywając rynki zagraniczne należy być profesjonalistą, na każdym etapie działania.

Profesjonalizm wynika z doboru odpowiednich ludzi, zasobów i metod. Nie zawsze udaje się ta sztuka. Na przeszkodzi stoi nieznajomość procesu projektowego, trudności w wyborze projektantów, wykonawców, traktowanie projektu jako wydatku zamiast inwestycji.

Gdyby biznes stosował Kodeks Dobry Praktyk.

Biznes, czyli rynek zleceniodawców i rynek zleceniobiorców. Wzajemna, partnerska współpraca przynosiłaby korzyści każdej stronie. Wystarczy wola zaufania, szacunku i zrozumienia.

Forum Dobrych Praktyk jest platformą współpracy przedsiębiorców i specjalistów działających w sektorze kreatywnym. Dzielimy się wiedzą jak tworzyć marki i zwiększać konkurencyjność. Jak efektywnie korzystać z wiedzy specjalistów i czerpać korzyści ze współpracy na linii zleceniodawca-zleceniobiorca.

Zapraszamy do współpracy.