Czas

Odpowiednia ilość czasu jest niezbędna do zrealizowania przemyślanego projektu. Nie śpiesz się! Czas to Twój sprzymierzeniec.

 

Proces projektowy krok po kroku

 

Proces projektowy powinien przebiegać etapowo, według wcześniej ustalonych terminów uzgodnionych przez obie strony. Dzięki temu uniknie się niepotrzebnych nieporozumień. Na początku współpracy należy ustalić wzajemnie oczekiwania, czas realizacji, wynagrodzenie, sposoby współpracy i komunikowania się. Zleceniobiorca-Projektant powinien przedstawić Zleceniodawcy-Klientowi warianty strategii projektowej zróżnicowane pod względem ilości przygotowywanych wersji projektu i jego elementów. Przyjętą praktyką jest, aby wynagrodzenie wzrastało wraz z liczbą przygotowanych propozycji.

 

STANDARD | MEDIUM | PREMIUM

 

Brief

 

Jest krótkim dokumentem przygotowanym/wypełnionym przez przedsiębiorcę. To nic innego jak skondensowana wiedza opisująca „czego oczekuje zleceniodawca od projektanta”. Uzupełnieniem briefu powinny być wszelkie materiały informacyjne udostępnione na potrzeby prac projektowych. Dużą wartość wnoszą również spotkania, rozmowy, własne przemyślenia. Lecz ta jedna, dwie strony A4 składające się na brief dostarczają zespołowi projektowemu kluczowe informacje pozwalające skoncentrować się na najważniejszych zadaniach i problemach do rozwiązania.

 

 

Research

 

Analizy, badania, poszukiwanie informacji, ocena konkurencji, wnikliwie spojrzenie na zachowania konsumentów, przejrzenie dokumentów wewnętrznych, strategii działania, spotkania z przedstawicielami zamawiającego, wywiady z pracownikami, przejście się ulicami miasta i spojrzenie na otaczający „świat marek”, rozmowy z przechodniami… słowem wszystko co wiąże się ze zbieraniem informacji, poszukiwaniem odpowiedzi na „problem do rozwiązania”.

Research znaczy badanie! Zawiera ono analizy rynku, konkurencji, konsumentów, poznanie firmy przedsiębiorcy od środka. Efektywny research polega również na rozmowach samym z sobą, z własnym zespołem projektowym, na stawianiu tez i odnajdywaniu odpowiedzi. Po to, aby wypracować unikalne koncepty strategiczne i kreatywne projekty.

 

 

Feedback

 

Informacja zwrotna jest niezwykle ważnym elementem współpracy. Nic tak nie cieszy projektanta jak dobry „news” o sukcesie marki firmy na rzecz której pracował, opinie jej klientów, pozytywna reakcja rynku/konsumentów na nowy produkt. Także naśladownictwo konkurentów stanowi swego rodzaju nobilitacją dla projektanta! Praktykowane jest, aby przedsiębiorca był pierwszym przekazującym konstruktywny feedback. Szczera, konstruktywna informacja zwrotna kierowana do projektanta pomaga mu w usprawnianiu własnych procesów organizacyjnych, w jakość obsługi klienta, poziom kreacji, w metodologię pracy.

 

 

Deadline

 

Znaczenie terminu końcowego jest różnorodne. Pojęcie to nie tylko oznacza ostateczny dzień złożenia projektów. Za ‘deadlinem’ kryją się również inne ważne wydarzenia. Przykładowo są nimi: dzień wprowadzenia marki, odsłona nowego oblicza firmy, start kampanii reklamowej, opublikowanie strony internetowej, termin drugiej poprawki w projekcie. Końcowe terminy realizacji projektu są/powinny być dokładnie określane w umowie oraz harmonogramie prac.

 

 

Wzajemne zrozumienie
to podstawa owocnej współpracy.

1. WYWIAD Z KLIENTEM

brief
research

2. BURZA MÓZGÓW

wybór drogi projektowej

3. SPOTKANIA ROBOCZE

prezentacja kierunków projektowych
feedback

4. ROZWÓJ PROJEKTU

etapowa realizacja projektów i druków elementów
identyfikacji wizualnej

5. PREZENTACJA FINAŁOWA

prezentacja kompleksowego projektu
plan jego wdrażania
przekazanie przez projektanta plików produkcyjnych

*wypłata wynagrodzenia po każdym etapie

 

 

W zakładce DO POBRANIA znajdują się pliki z przykładowym briefem oraz terminarzem współpracy.